Gävleborg

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Gävleborgs län.
ArkivDigital - bilddatabas från Gävleborg

Handlingar från Gävleborgs län förvaras på Landsarkivet i Härnösand.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947
 • Sockenstämmoprotokollen
 • Räkenskaper från äldsta tid till omkring 1800
 • Kommunionlängder från äldsta tid till omkring 1850

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1955
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Svea hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
 • Domböcker Gästriklands domsaga 1604-1682 och 1700-1715
 • Småprotokoll (renoverade från Svea hovrätt) avseende häradsrätter 1701-1754

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Kammararkivets exemplar 1642-1645 (ingår i arkivbildaren Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands län 1642-1645), 1646-1653 (ingår i arkivbildaren Mantalslängder 1642-1820 Hudiksvalls län 1646-1653) och 1654-1694 (samt enstaka senare år) (ingår i arkivbildaren Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820)
 • Landskontorets exemplar 1695-1820
 • Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängder från år 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
 • Flottans rullor 1635-1915
 • Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
 • Skeppsmönsterrullor 1689-1873
 • Flottans meritförteckningar
 • Flottans pensionskassas rullor

Sjömanshus

 • Sjömanshuset i Gävle från äldsta tid till 1940
 • Sjömanshuset i Hudiksvall från äldsta tid till 1940
 • Sjömanshuset i Söderhamn från äldsta tid till 1940

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Övrigt

 • Passjournaler från Gävleborgs läns landskansli 1767-1858

Just nu fotograferar vi

 • Bouppteckningar 1956-1960
 • Fångrullor -1909

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet