Kalmar

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Kalmar län
ArkivDigital - bilddatabas från Kalmar

Handlingar från Kalmar län förvaras på Landsarkivet i Vadstena.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar till omkring 1960
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar till omkring 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Göta hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
 • Domböcker Tunaläns häradsrätt 1668-1799
 • Domböcker Ölands södra mots häradsrätt 1635-1689 och 1723-1903

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Kammararkivets exemplar 1643-1669 (vissa år saknas), samt enstaka senare år (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Kalmar län 1643-1820)
 • Landskontorets exemplar 1644-1820 (vissa år saknas)
 • Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från år 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
 • Flottans rullor 1635-1915
 • Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
 • Skeppsmönsterrullor 1689-1873
 • Flottans meritförteckningar
 • Flottans pensionskassas rullor

Sjömanshus

 • Sjömanshusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik från äldsta tid till omkring 1940

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
 • Fångrullor från äldsta tid till omkring 1940

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Just nu fotograferar vi

 • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932
 • Småprotokoll (renoverade från Göta hovrätt) 1701-1750

 

 

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet