Södermanland

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Södermanlands län.
ArkivDigitals bilddatabas från Södermanlands län

Handlingar från Södermanlands län förvaras på Landsarkivet i Uppsala.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1960
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Svea hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
 • Domböcker Jönåkers häradsrätt 1624-1632, 1673-1699 och 1812-1885
 • Domböcker Oppunda häradsrätt 1812-1885
 • Domböcker Villåttinge häradsrätt 1669-1708 och 1804-1885

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Kammararkivets exemplar 1642-1717 (vissa år saknas) (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Södermanlands län 1642-1820)
 • Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
 • Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från år 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet.
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
 • Flottans rullor 1635-1915
 • Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
 • Skeppsmönsterrullor 1689-1873
 • Flottans meritförteckningar
 • Flottans pensionskassas rullor

Sjömanshus

 • Sjömanshuset i Nyköping från äldsta tid till omkring år 1940

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
 • Fångrullor från äldsta tid till 1900

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. OBS! Allt-i-ett abonnemang krävs för att ta del av materialet.

Just nu fotograferar vi

 • Rullor 1620-1723

 

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

82 991 049

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet