Värmland

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Värmlands län.
ArkivDigitals bilddatabas från Värmlands län

Handlingar från Värmlands län förvaras på Värmlandsarkivet i Karlstad.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947
 • Flyttattester till omkring 1895
 • Konfirmationsböcker till omkring 1940
 • Kommunionlängder till omkring 1895
 • Sockenstämmoprotokollen

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till omkring 1960
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar till omkring 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Göta hovrätt

 • Domböcker (originalvolymerna) från äldsta tid till omkring 1800
 • Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
 • Småprotokoll från äldsta tid till omkring 1750
 • Inneliggande handlingar från äldsta tid till omkring 1750

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Kammararkivets exemplar åren 1642-1653 och 1779-1803 (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Värmlands län 1642-1803)
 • Kammararkivets exemplar åren 1654-1778 (vissa år saknas) (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820)
 • Häradsskrivarnas och städernas mantalslängder från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från år 1941

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
 • Länsfängelsets fångrullor och kyrkböcker till omkring 1940

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)

Sjömanshus

 • Sjömanshuset i Karlstad från äldsta tid till 1940

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Övrigt

 • Kjell Magnells avskrifter av Jösse och Gillbergs häradsrätts protokoll 1602-1699 och Grums häradsrätts protokoll 1602-1690 med tillhörande register
 • Bromanderska samlingen som innehåller släktutredningar och biografiska uppgifter
 • Handlingar rörande Horrsjöhyttan
 • Släktnamnsregister -1800
 • Landsarkivets register till städernas kyrkoböcker

Just nu fotograferar vi

 • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932
 • Småprotokoll (renoverade från Göta hovrätt) 1701-1750

 

 

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet