Copyright

Copyright eller upphovsrätt, som det heter på svenska, regleras i den s k upphovsrättslagen. En mer lättläst broschyr om upphovsrätt kan laddas ner från justitiedepartementet.

Arkiv Digital AD AB äger upphovsrätten till allt material som presenteras på företagets hemsidor samt alla de bilder som erbjuds till försäljning via vår sökbara databas. Detta innebär att man inte får kopiera, distribuera eller på annat sätt mångfaldiga ArkivDigitals hemsidor, databas eller bilder.

Arkiv Digital AD AB tillåter kopiering och publicering av enstaka bilder eller delar av bilder på annan webbplats t.ex. Anbytarforum om det tydligt anges att bilden kommer från Arkiv Digital med länk till företagets hemsida (http://www.arkivdigital.se).

Arkiv Digital AD AB tillåter också kopiering av bilder för enskilt bruk t.ex. i släktforskarprogram. Detta gäller också om dessa bilder, genom publicering av släktutredningar, kommer att spridas till släktingar eller nära vänner, såvida det tydligt anges att bilden kommer från ArkivDigital.

Arkiv Digital AD AB tillåter även att enstaka bilder publiceras i tryckt form om det tydligt anges att bilden kommer från ArkivDigital. ArkivDigital uppskattar också om vi får information om var och när en sådan bild publiceras.

Om du är osäker eller har frågor angående upphovsrättsfrågor rådgör då med oss. Enklast gör du detta genom att skicka ett email till kundtjanst@arkivdigital.se eller kontakta oss via brev (se kontaktinformationen).

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, fel i informationen eller på eventuella fel i specifikationen på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster.

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet