Personregister till båtsmansrullor, från 1800-talets senare del

Under några årtionden i slutet av 1800-talet fördes de så kallade båtsmansrullorna. Respektive båtsman gavs en egen liten bok, vari man kan följa båtsmannens karriär, från antagning till avsked. Vi får bland annat veta hur båtsmannen såg ut, när, var och hur han tjänstgjort samt om han vid något tillfälle blivit bestraffad.

Detta register gör det enkelt att återfinna önskad båtsmansrulla. Nedanstående uppgifter är sökbara i registret:

  • För-, efter- och båtsmansnamn (avancerad sök för efternamn ger även träff på båtsmansnamn)
  • Födelsedatum
  • Födelseförsamling och födelselän
  • Kompani
  • Båtsmansnummer

I registret ingår drygt 4600 poster. Den äldste båtsmannen är född år 1816 och den yngste är född år 1877.

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet