BiS, Befolkningen i Sverige 1860-1947

Databasen innehåller uppgifter från 38.968 volymer och 105.490.495 poster. Den bygger på de husförhörslängder eller församlingsböcker (som de kallas efter 1895) prästerna skrev för att "hålla koll på befolkningen". Prästerna var ansvarig för folkbokföringen förr i tiden och han skrev bland annat födelse-, vigsel- och dödböcker där han kronologiskt antecknade vem som föddes, gifte sig och dog i församlingen. Alla dessa böcker hänvisar till husförhörslängderna/församlingsböckerna. Dessa böcker som brukar täcka en 5-10 års period innehåller uppgifter om alla som bodde i församlingen under den aktuella tidsperioden. Gård för gård, familj för familj hittar man uppgifter. En person kan vara överstruken och det brukar betyda att han eller hon inte längre bor kvar på platsen. Antingen har man flyttat eller så har man dött. Prästen gör även anteckningar om när man flyttar in eller ut och ger hänvisningar till andra sidor eller församlingar. Denna mycket noggranna bokföring som Sverige nästan är unik med i världen gör att vi släktforskare idag kan följa en person från födelse till död.

I registret hittar man uppgifter om förnamn och efternamn, födelsedatum och födelseort, vigseldatum och dödsdatum (om det framgår i längderna som är registrerade). I ett pågående projekt håller vi på att identifiera och normera födelseplatserna så att vi kan ge tips på rätt volym för vidare forskning om personens födelse och föräldrar.

Varje person förekommer oftast på flera ställen i träfflistan. Detta innebär att personen finns registrerade på flera olika sidor, i olika volymer eller på olika ställen. Registret ger ingångar till vidare forskning i originalkällorna.

Tänk på att det inte är allt som står i husförhörslängderna/församlingarna som är registrerat. T.ex. inget om in- eller utflyttning, inget om särskilda anteckningar eller värnpliktsförhållanden. Kontrollera därför alltid originalbilden som du enkelt hittar via länken på registerposten. Det ska också tilläggas att  församlingsböckerna måste vara avslutade 1947 för att de ska ingå i registret.

Personer som bodde i Stockholms stad saknas i materialet.

Från och med år 1878 finns det inga husförhörslängder eller församlingsböcker för befolkningen i Stockholms stad. Under åren 1878-1926 fanns ett annat folkbokföringssystem, kallat rotemansorganisationen. En stor del av detta material är gratis sökbart via Stockholms stadsarkivs hemsida eller via en DVD-skiva som man har gett ut tillsammans med Sveriges Släktforskarförbund.
Eftersom vårt register bygger på husförhörslängdernas och församlingsböckernas uppgifter och några sådana inte finns för Stockholms stad efter år 1877, saknas uppgifter om personer som bodde där.


Registret är skapat i samarbete med MyHeritage.

Exempel Västra Frölunda AI:17 s.270

Nyköpings befolkning 1880-1920

Ett register är bara ett register

Tänk på att ett register är alltid bara ett register.
Det är bara en ingång till handlingarna och kontrollera alltid om det är möjligt med originalkällan.
Det förekommer fel bland uppgifterna som registret bygger på (prästerna kan ha skrivit fel). Bilderna och handstilarna kan vara svårlästa, ord och siffror kan ha tolkats fel och den som har skrivit in uppgifterna i registret kan ha skrivit fel.
Mycket tid och resurser, både maskinellt och manuellt, har använts för att "tvätta" registret, för att hitta och rätta fel och för att kvalitetshöja registret, men det förekommer fortfarande fel.
Hittar du felaktigheter i registret kan du felanmäla detta direkt i programmet.

ANTAL FÄRGBILDER

84 176 570

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet