Personregister avseende anställda vid AB Papyrus

AB Papyrus var ett pappersbruk, beläget i Mölndal. Bruket tillverkade slipmassa, finpapper och kartong. Företaget bildades år 1895 och upphörde genom en omorganisering år 1991.

Registret avser tiden från och med 1910-talets början till och med 1950-talets början. 9208 poster ingår i registret.

Nedanstående uppgifter ingår i registret. Observera dock att alla uppgifter inte ingår för alla personer.

  • För- och efternamn
  • Födelsedatum
  • Anställningsnummer
  • Befattning
  • Anställningens startdatum
  • Anställningens slutdatum
  • Adress
  • Civilstånd

Dokumenten som registret hänvisar till innehåller ofta mer uppgifter än vad som ingår i registerposterna. Dokumenten kan se ut på lite olika sätt, men ofta utgörs de av en separat blankett för respektive anställd. Påskriften kan t ex vara ”Personalförteckning” eller ”Uppgifter vid ansökan om arbete”.

Registret hänvisar också till en del andra typer av handlingar, t ex betyg. I de fallen brukar det finnas en anteckning om handlingens slag under rubriken ”Övrig information” i registerposten. Observera att det för vissa personer kan finnas flera registerposter, t ex om det för personen finns både en anställningshandling och ett betyg, eller om personen har varit anställd vid flera tillfällen och därför har flera anställningshandlingar.

ANTAL FÄRGBILDER

86 888 301

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet