Sveriges befolkning 1940

Registret omfattar Sveriges befolkning den 31 december 1940. Antalet sökbara personer uppgår till 6,33 miljoner.

Källmaterialet till registret utgörs av de utdrag som skickades till Statistiska Centralbyrån för att utgöra underlag till 1940 års folkräkning. Merparten av utdragen bär titeln ”Utdrag ur församlingsbok den 31 december 1940 och mantalsuppgift för år 1941”. I Stockholms stad fördes dock inga församlingsböcker vid denna tid. Istället gjordes ett utdrag ur stadens civila folkregister och blanketterna kallades ”Utdrag ur Stockholms stads civila folkregister den 31 december 1940 och mantalsuppgift för år 1941”.

Exempel 1, utdrag från Stockholms stad (Sankt Görans församling).

Sveriges befolkning 1940 exempel 1

Exempel 2, utdrag från övriga landet (Söderby-Karls församling).

Sveriges befolkning 1940 exempel 2

I registret ingår följande uppgifter:

  • För- och efternamn
  • Födelsedatum och födelseplats (församling/län/land)
  • Civilstånd
  • Bostadsort (fastighet/by/kvarter, församling, i vissa fall del av församling, län)

Dessutom visas personer bosatta i samma hushåll som den valda personen.

Genom att klicka på länken till källan öppnas den bild som personen ifråga har registrerats ifrån. På bilden finns mer information än vad som ingår i registret. Det är bland annat möjligt att läsa vilket yrke en viss person haft, samt vilken arbetsgivaren var.

ANTAL FÄRGBILDER

86 888 301

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet