Värnpliktskort

Registret omfattar värnpliktskort (även kallade stamkort) för män som mönstrade (blev inskrivna) åren 1902-1950. Mönstringsåldern ändrades år 1914 från 21 till 20 år, vilket innebär att registret omfattar män födda åren 1881-1930 (vissa tidigare och senare poster finns också med).

Värnpliktskorten innehåller namn på den värnpliktige samt uppgift om födelsetid och födelseplats. Värnpliktsnummer, tilldelat truppslag, tjänstgöring (såväl grund- som repetitionsutbildning liksom beredskapstjänstgöring under andra världskriget), uttagning till olika befattningar, befordran, konstituering till olika grader, anstånd med inkallelse, eventuell frikallelse och ansvarig inskrivningsmyndighet framgår också. Ofta, men inte alltid, finns även uppgift om bostadsadress, eventuella bestraffningar, civilt yrke och resultat av inskrivningsproven.

Värnpliktskorten ingår i respektive inskrivningsområdes arkiv. Varje inskrivningsområde var i sin tur indelat i ett antal rullföringsområden.

Om en värnpliktig flyttade och därmed kanske också bytte truppregistreringsmyndighet så arkiverades värnpliktskortet hos den myndighet som var ansvarig när han fyllt 47 år och lämnade värnpliktsåldern. Denna myndighet kunde alltså vara en helt annan än den som en gång mönstrade samma man. Som en följd av detta faktum skiljer sig också uppgifterna om rullförings- och inskrivningsområde i respektive registerpost ofta från från de områden som finns angivna i länken till själva värnpliktskortet.

ANTAL FÄRGBILDER

86 888 301

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet