Arkiven i Sverige

På arkiven förvaras alla de unika handlingar som man har ansett man bör spara för framtiden. Arkiven i Sverige har tre ledord i sin verksamhet och det är Vårda, Bevara och Tillgängliggöra. Dessa tre ledord styr verksamheten på arkiven. Man tar tillvara de gamla handlingarna, ser till att de blir i bästa möjliga skick och bevarar dem för framtiden. En handling som är 100 eller 450 år gammal skall man givetvis försöka bevara i ytterligare 100 eller 450 år till våra barnbarns barnbarns barn att läsa i.

 Växjö domkapitels arkiv - Gamla Consistorium

Växjö domkapitels arkiv "Gamla Consistorium"

föregående   nästa

ANTAL FÄRGBILDER

89 526 982

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet