Åland (Finland)

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv på Åland.
 

Kyrkböcker

 • Kyrkböcker från äldsta tid till omkring 1885 (husförhör, flyttade, födda, vigda och döda)

Ålands häradsskrivare

 • Mantalslängder 1768, 1819-1820, 1880 1890, 1895, 1899-1900, 1910-1915, 1919-1921, 1929-1933
 • Jordböcker 1661-1890 (spridda år)
 • Båtsmän 1741-1850 (spridda år)
 • Förteckningar över gästgiverier, kronobrevbärare, hemman och lägenheter, kronoholmar, m.m. 1789-1928 (spridda år)

Ålands kronofogde

 • Handlingar 1738-1925
 • Protokoll om lösdrivare 1789
 • Förteckningar över utfärdade skepparpass 1821, 1825, 1827-1832
 • Förteckningar över utfärdade resepass 1863-1900
 • Diarier över ankomna brev 1779-1906
 • Personförteckningar över diverse ämbetsmän och ståndspersoner, hantverkare, näringsidkare, främmande arbetare m.m. 1812-1906 (spridda)

Ålands domsaga

 • Bouppteckningar 1706-1916
 • Domböcker 1606-1900
 • Domboksregister 1623-1758
 • Konkursakter 1788-1902
 • Förmynderskapsprotokoll 1744-1808
 • Lagfartsprotokoll 1744-1901
 • Ägodelningsprotokoll 1696-1806
 • Husesynsinstrument 1695-1895
 • Inkomna brev 1650-1773

Lantmäteribyrån

 • Kartor och handlingar 1700-1973

Kontraktsprosten

 • Diverse protokoll och visitationshandlingar 1564-1879 (spridda år)

Kastelholms kronofängelse

 • Förteckningar över fångar 1804-1910 (spridda år)

Sjömanshus

 • Mariehamns sjömanshus 1875-1955
 • Vårdö sjömanshus 1868-1954

 

 

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet