Bouppteckningar

Bouppteckningarna är nästa steg man skall ta efter kyrkoböckerna. Även om man sedan länge har upprättat bouppteckningar så kom det en lag 1734 som sa att man skall upprätta en bouppteckning efter den som har dött. Men det finns inte bouppteckningar bevarade efter alla. Man skall komma ihåg att det var arvingarna som fick originalet och det som bevarats till oss är en avskrift. I ingressen på bouppteckningar hittar man uppgifter om vem den avlidne är och även uppgifter om arvingarna. Sedan följer en uppräkning av vad som finns. Man kan se att det t.ex. fanns 4 kor, tennljusstakar, matporslin.

I ArkivDigitals bildarkiv finns det bouppteckningar från äldsta tid till år 1900 för alla län. Vi arbetar för närvarande med att fotografera bouppteckningarna fram till år 1960. Se länssidorna till höger för närmare information angående vilka år som är fotograferade i de län som du är intresserad av.

Söktips i ArkivDigital online: rådhusrätt eller häradsrätt. Du hittar oftast även Landsarkivets bouppteckningsregister bland volymerna. Längst ner i listan över volymer för en församling finns även en länk till bouppteckningar för den församlingen. Kunder med allt-i-ett abonnemang har dessutom tillgång till ett digitalt sökbart bouppteckningregister. Detta omfattar än så länge bara vissa härader och rådhusrätter, men byggs ut efterhand.

Filmtips: Hur du hittar i bouppteckningarna?

Exempel på bouppteckningsingress

Bouppteckningen börjar med en ingress där man skriver vem bouppteckningen är efter och vilka som är arvingar. Det är ju den efterlevande makan/maken och barnen. Här kan man bekräfta ett släktskap som man kanske bara misstänkte. Det står uttryckligen vem som är son eller dotter.

Bouppteckningsingress

Östra Göinge häradsrätt FIIa:113 (1899-1899) bild 190 / sida 16 (AID: v159000.b190.s16, NAD: SE/LLA/10083)


År 1898 den 22 December förrättades Bouppteckning efter Wäktaren Carl Gustafsson i Wästerslöf som därstädes aflidit den 11th sistlidne September och efterlämnat hustrun Elna Persdotter, samt som ensam arvinge med henne född dottern Elna och gift med Nils Johnsson i Monson, Nort Amerika. För att bevaka hennes rätt var tillstädes god man Arrendator Anders Johnsson i Wästerlöf enligt förordnande af protokollet hållet infor Domaren i Östra Goiinge härad den 21 December 1898. Som värderingsmän varo tillstädes Arrendator Sven Danielsson och Sven Eriksson in Ålsåkra.

ANTAL FÄRGBILDER

89 936 176

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet