Norrbotten

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Norrbottens län.
ArkivDigital - bilddatabas från Norrbottens län

Handlingar från Norrbottens län förvaras på Landsarkivet i Härnösand.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947
 • Kommunionlängder till omkring 1850
 • Räkenskaper från äldsta tid till omkring 1800

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1948
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Svea hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1719. Häradsrätternas renovationer är även fotograferade 1720-1739 och 1744-1749.
 • Domböcker Arjeplogs tingslags häradsrätt 1729-1941
 • Domböcker Arvidsjaurs tingslags häradsrätt 1734-1905
 • Domböcker Luleå rådhusrätt och magistrat 1654-1773
 • Småprotokoll (renoverade från Svea hovrätt) avseende häradsrätter 1701-1754

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
 • Häradsskrivarens exemplar från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från år 1941

Länsräkenskaper

 • Riksarkivets exemplar från äldsta tid till 1749

Jordeböcker

 • Riksarkivets exemplar från äldsta tid till 1876

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)

Sjömanshus

 • Sjömanshuset i Haparanda (från äldsta tid till 1939)
 • Sjömanshuset i Luleå (från äldsta tid till 1940)
 • Sjömanshuset i Piteå (från äldsta tid till 1939)

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Just nu fotograferar vi

 • Bouppteckningar 1949-1960
 • Fångrullor -1909

 

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet