Örebro

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Örebro län.
ArkivDigitals bilddatabas från Örebro län

Handlingar från Örebro län förvaras på Landsarkivet i Uppsala.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1960
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Svea hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
 • Domböcker Edsbergs häradsrätt 1629-1723 och 1736-1780
 • Domböcker Grimstens häradsrätt 1736-1766
 • Domböcker Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt 1657-1716
 • Domböcker Hardemo häradsrätt 1629-1735
 • Domböcker Karlskoga häradsrätt 1699-1740
 • Domböcker Kumla häradsrätt 1822-1854
 • Småprotokoll (renoverade från Svea hovrätt) avseende häradsrätter 1701-1754

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Kammararkivets exemplar 1642-1738, samt vissa senare årgångar (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820)
 • Landskontorets exemplar 1730-1820
 • Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från år 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
 • Fångrullor från äldsta tid till 1940

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Övrigt

 • Diverse handlingar från Örebro

Just nu fotograferar vi

 • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932

 

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet