Stockholm

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Stockholms län.
ArkivDigitals bilddatabas från Stockholms län

Handlingar från Stockholms län förvaras på Stadsarkivet i Stockholm.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947 (för Stockholms stad endast 1930-1947)

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1960
 • Stadsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Svea hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710. För häradsrätterna även åren 1711-1723.
 • Domböcker Norrtälje rådhusrätt och magistrat 1684-1900
 • Stockholms rådhusrätt, Avdelningen för spionmål, domböcker och inneliggande handlingar 1939-1946
 • Småprotokoll (renoverade från Svea hovrätt) avseende häradsrätter 1701-1754
 • Uppbuds- och lagfartsprotokoll från Stockholms Magistrat och Rådhusrätt 1679 och 1694-1809

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
 • Häradsskrivarnas och städernas (utom Stockholms stad) mantalslängder från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd för Stockholms stad (Överståthållarämbetet för uppbördsärenden) från äldsta tid till 1780, samt år 1810
 • Mantalslängd från år 1941 (utom Stockholms stad)
 • Mantalsregister för Stockholms stad 1927-1975

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
 • Flottans rullor 1635-1915
 • Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
 • Skeppsmönsterrullor 1689-1873
 • Flottans meritförteckningar
 • Flottans pensionskassas rullor

Sjömanshus

 • Sjömanshusen  Stockholm och Södertälje från äldsta tid till omkring 1940

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
 • Fångrullor från äldsta tid till 1900

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Övrigt

 • Stockholms poliskammare, utvandrade personer 1869-1940
 • Allmänna barnhuset, rullserier från äldsta tid till 1880 samt intagningshandlingar 1785-1802
 • Frimurarbarnhuset, liggare över barn 1755-1937

 


Just nu fotograferar vi

 • Fångrullor 1901-1940
 • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932

 

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet